Zonnepark

Het zonnepark is de eerste stap in de groene waterstofketen. Het zonnepark speelt een belangrijke rol in het tot stand komen van de prijs voor de groene waterstof. Door de lokale productie van groene stroom worden kosten bespaard die doorwerken in de totale keten.

Het zonnepark wordt door projectpartner ENGIE gebouwd. Het park komt aan de Oostoever in Den Helder nabij de NAM locatie. In totaal komen hier 6.000 panelen. Goed voor ca. 3.000 MWh groene stroom op jaarbasis. Dat is gelijk aan ongeveer 1.100 huishoudens.

De geproduceerde groene stroom wordt via het elektriciteitsnetwerk aan de elektrolyser geleverd. Een onderstation is een elektrische installatie in het hoogspanningsnet die een verbinding tussen twee of meer hoogspanningsnetten maakt.

Congestie

Als er meer groene stroom aan het net wordt geleverd dan gevraagd, ontstaat er een ophoping van stroom. Dit wordt congestie genoemd. Met de inzet van een elektrolyser kan het surplus aan opgewekte stroom omgezet worden in waterstof. Waterstof is op haar beurt goed op te slaan. In het project zit zowel de productie van groene stroom als de oplossing voor congestie – de elekrolyser. Met de inzet van de elektrolyser kan diepgaand en uitgebreid onderzoek gedaan worden naar congestie.

Het zonnepark wordt door ENGIE gefinancierd. Er is geen sprake van (investerings)subsidies van DKTI-tranpsort of het Waddenfonds.

Klik op onderstaande iconen om meer te lezen over de betreffende stap in de waterstofketen.