Demonstratie en toepassingen

De haven van Den Helder is de ‘logistieke pitstop hub’ in het zuidelijk deel van de Noordzee. De logistiek in Den Helder is gericht op de ondersteuning van operaties op zee; offshore, Koninklijke Marine en de Kustwacht. Schepen en installaties worden vanuit Den Helder bevoorraad. Zowel binnenliggend in de haven, als in de directe nabijheid. 

Vanuit de haven van Den Helder worden kleinere typen zeewaardige schepen ingezet voor het transport van personen en/of goederen naar schepen die operaties uitvoeren op de Noordzee. Den Helder is ook een Waddenhaven van waaruit men op het Wad voor vaarwegbeheer en natuurbeheer opereert. Hiervoor worden kleinere typen zeeschepen gebruikt. Met aan boord onderhoudsmaterialen en gereedschappen.

Het havenbedrijf opereert zelf met een haven tenderboot van 12 meter. Deze wordt binnen en buiten de haven ingezet voor nautische onderhoudswerkzaamheden en goederentransport naar buurhavens op het Wad.

Twee testschepen

De demonstratie en validatie van waterstof als maritieme toepassing in de haven van Den Helder bestaat uit een tweetal scheepstypes. Het betreft de waterstof RHIB van H2Marine Solutions en de Water(stof) Taxi van SWIM. Beide met verschillende vermogensranges en verschillende toepassingen. 

Inzet

In de proeftuin worden beide vaartuigen ingezet voor taken als Short Sea logistiek, transport van personen en goederen in en vanuit de haven van Den Helder. Specifieke onderdeel van de proeftuin is de demonstratie van de functionele en technische geschiktheid van de vaartuigen in de rol van:

  • logistieke transportschip bij het afleveren van personen en goederen aan schepen op zee, op de Rede van Den Helder en in de haven;
  • werkschip vaarwegbeheer en natuurbeheer op de Waddenzee;

  • haventenderboot voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en transport van goederen tussen havens onderling.

Demonstratieschepen

In ZepHYros demonstreren en valideren wij twee verschillende vaartuigen. Hiermee vergelijken wij beide typen schepen en voortstuwingstechnieken met elkaar. Met beide schepen bieden we diverse gebruikersgroepen in en rondom de …

Lees verder 

Overige toepassingen

In Nederland rijden al enkele auto’s en vrachtwagens op waterstof. Het aandeel daarvan in Noord-Holland-Noord is nog klein. Door het netwerk aan waterstoftankstations te verfijnen, nemen wij drempels weg voor …

Lees verder