Doelen en resultaten

Op dit moment is er nog geen (groene) waterstof-infrastructuur in de Waddenzeehavens. Zephyros stimuleert de ontwikkeling van een waterstofinfrastructuur en het gebruik van groene waterstof in de maritieme sector.

Om tot een waterstofinfrastructuur te komen, worden een zonnepark, elektrolyser, buisleiding voor transport en een openbaar waterstof tankvoorziening gerealiseerd. Twee waterstofvaartuigen gaan waterstof bunkeren bij de tankvoorziening. Met de waterstofvaartuigen wil het project ervaring opdoen met de toepassing van waterstof in de maritieme sector.

 

Well-to-propeller

Als resultaat laat ZepHYros de technische werking zien van groene waterstoftechnologie in de maritieme sector. Van de opwekking van groene stroom tot aan de toepassing ervan in de vaartuigen; van ‘well-to-propeller’. Daarbij wil het project bewijzen dat het commercieel haalbaar is om op groene waterstof te varen. 

De innovaties binnen dit project zijn niet alleen technisch of commercieel van aard. Zij dragen ook bij aan de ontwikkeling van het wettelijk kader.

Doelen

ZepHYros draagt bij aan onderstaande doelen.

Verlaging van de emissies CO2, NOx, SOx, fijnstof en geluid

Tijdens het demonstratieproject varen twee schepen op groene waterstof. Normaal gesproken varen dergelijke schepen op diesel. Hiermee wordt een forse reductie van CO2 uitstoot gerealiseerd.

Het project draagt bij aan de ambities van De Kop van Noord-Holland om de mobiliteit over weg en water in de regio te verduurzamen. De introductie van (groene) waterstof zal hierin een voorname rol spelen. 

Innovatie en kennisontwikkeling

De werkzaamheden en resultaten van dit project dragen bij aan innovatie en kennisontwikkeling op het gebied van productie van groene waterstof. Ook draagt het bij aan de toepassing van (groene) waterstof in de maritieme sector.

Doelstellingen van het Waddenfonds

De resultaten van de onderzoeken dragen o.a. bij aan de schaalbaarheid van het gebruik van waterstof als maritieme brandstof. Het project past daarom goed binnen de ambitie van het Investeringskader Waddengebied. En in het bijzonder de programmalijnen “Transitie naar duurzame en fossielvrije haveneconomie” en “Duurzame ontwikkeling van de havens”.

Partners

Port of Den Helder heeft in samenwerking met TotalEnergies, Engie en DAMEN het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een groen waterstof project in de haven van Den Helder: Zephyros. …

Lees verder