Over Zephyros

Zephyros staat voor Zero Emission in the Port of den Helder using HYdrogen for transport over ROad and WaddenSea. ZepHYros is een consortium bestaande uit meerdere partijen.

Groene waterstofketen

Het consortium werkt aan de ontwikkeling van een volledig groene waterstofketen in de haven van Den Helder. Van de opwekking van groene stroom tot het gebruik van groene waterstof bij de inzet van vaartuigen in en rond de haven en op de Waddenzee.
 
De volledige groene waterstofketen bestaat uit realisatie van een zonnepark, een elektrolyser, een buisleiding van de elektrolyser naar een binnenhaven en een openbaar waterstof tankvoorziening.
 
Momenteel zijn er nog geen zeewaardige vaartuigen die op waterstof varen. Door in de praktijk twee waterstofvaartuigen te testen, wil het ZepHYros-project ervaring opdoen met varen op waterstof. Hiermee wil het consortium het gebruik van groene waterstof in de maritieme sector stimuleren.
 

Het project bestaat uit de realisatie van:

Waterstofinfrastructuur in de andere Waddenzeehavens

Het is de bedoeling dat de waterstofinfrastructuur ook in de andere Waddenzeehavens wordt toegepast. Deze uitbreiding zorgt voor de verduurzaming van de scheepvaart in het Waddengebied. De ontwikkelde technologieën in het project zetten wij in voor nieuwe maritieme toepassingen. Met onderbouwde businesscases hebben andere sectoren zoals visserij, recreatie, logistiek en de marine reden om in waterstoftechnologie te investeren.

Om de uitrol van waterstof als scheepvaartbrandstof en de waterstofinfrastructuur in de andere Waddenzeehavens te versnellen, draagt ZepHYros ook bij aan het ontwikkelen van wet-en regelgeving. Zo wordt er gewerkt aan veiligheidsprocedures in de toepassing van (groene) waterstof voor de maritieme sector.

ZepHYros wordt mede mogelijk gemaakt door Waddenfonds en DKTI Transport

Voor de elektrolyser en het testen van de twee waterstofvaartuigen in de praktijk ontvangt ZepHYros subsidie van het Waddenfonds. Beide onderdelen maken deel uit van het Green Shipping Waddenzee-programma van het Waddenfonds.

Voor de realisatie van een openbaar waterstof tankstation en de ontwikkeling van de elektrisch aangedreven waterstofvaartuigen ontvangt ZepHYros subsidie van DKTI-transport.

Regiodeal Noord-Holland Noord

Zephyros is een belangrijke bouwsteen in de waterstof ambities van de regio Noord-Holland Noord om te komen tot een waterstofketen. Het project is dan ook opgenomen als een belangrijke pijler in de Regiodeal voor Den Helder.

ZepHYros wordt mede mogelijk gemaakt door Waddenfonds en DKTI Transport
Voor de elektrolyser en het testen van de twee waterstofvaartuigen in de praktijk ontvangt ZepHYros subsidie van het Waddenfonds. Beide onderdelen maken deel uit van het Green Shipping Waddenzee-programma van het Waddenfonds.
 
Voor de realisatie van een openbaar waterstof tankstation en de ontwikkeling van de elektrisch aangedreven waterstofvaartuigen ontvangt ZepHYros subsidie van DKTI-transport.

Doelen en resultaten

Op dit moment is er nog geen (groene) waterstof-infrastructuur in de Waddenzeehavens. Zephyros stimuleert de ontwikkeling van een waterstofinfrastructuur en het gebruik van groene waterstof in de maritieme sector. Om …

Lees verder 

Partners

Port of Den Helder heeft in samenwerking met TotalEnergies, Engie en DAMEN het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een groen waterstof project in de haven van Den Helder: Zephyros. …

Lees verder