Waterstof tankstation

Het waterstoftankstation in de Kooyhaven is het eerste tankstation in Nederland voor maritiem gebruik. Het gebruik ervan levert kennis op voor de levering aan en het gebruik van waterstof in de maritieme sector. Deze opgedane kennis delen wij vervolgens.

 

Het levert verder ook bruikbare informatie op voor het ontwerp, realisatie, exploitatie en onderhoud van waterstoftankinstallaties. Momenteel is er geen wettelijk kader voor de maritieme toepassing van waterstof. Op het gebied van wet- en regelgeving bouwt Zephyros in dit project de nodige kennis op. Deze kennis uit de pilot wordt door Port of Den Helder gebruikt om beslissingen te nemen over de inrichting van toekomstige waterstofbunker faciliteiten in de zeehaven.

Waterstof tankstation

Het waterstof tankstation bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Opslag en compressie waterstof

Het waterstof wordt met behulp van een compressor gecomprimeerd. De groene waterstof wordt op locatie en onder hoge druk opgeslagen in waterstoftanks.

 • Waterstofafgifte

Het waterstoftankstation krijgt een afleverzuil op de kade voor vaartuigen. Voor wegvoertuigen komt een afleverzuil aan de weg.

Kooyhaven in Den Helder

Vaartuigen

Met het tankstation op de kade wordt waterstof op 350 bar aan vaartuigen aangeboden. Een tankstation voor vaartuigen is geheel nieuw en een primeur in Nederland. Op dit moment zijn hier nog geen tankprotocollen voor gedefinieerd. 

Voertuigen
Het tankstation is ook geschikt voor het tanken van voertuigen. Met waterstof op 350 bar voor lichte en zwaardere bedrijfsvoertuigen.

De opgebouwde kennis en ervaring komt voor derden beschikbaar. Dit verlaagt de drempel voor de realisatie van waterstofinfrastructuren in de overige Waddenzeehavens. De realisatie van een waterstoftankstation als onderdeel in de waterstofketen is van groot belang. Met de komst van het waterstoftankstation kunnen schepen groene waterstof in de haven Den Helder tanken (bunkeren). Hiermee helpt Zephyros emissievrije scheepvaart op de Waddenzee op weg.

Total ontwerpt, realiseert en exploiteert het openbaar maritieme waterstoftankstation binnen het havengebied van Den Helder.

Klik op onderstaande iconen om meer te lezen over de betreffende stap in de waterstofketen.