Waterstof schepen

In dit deel van de keten worden verschillende typen vaartuigen met waterstofvoortstuwing getest en ingezet in de haven van Den Helder en op zee. Verschillende partijen gaan met de schepen varen om zo ervaringen op te doen. In het eerste kwartaal van 2023 zijn de eerste test- en demonstratievaarten uitgevoerd met een RHIB van H2MarineSolutions en de Waterstof Taxi uit Rotterdam van SWIM. Aan deze eerste beproevingen is deelgenomen door een verzameling van 18 verschillende gebruikers in Den Helder, waaronder de Koninklijke Marine en de Kustwacht.

Testschepen

Bij het gebruik van de demonstratieschepen kijken wij naar snelheid, vaarafstand, vaarprofiel en comfort. We nemen ook de veiligheid en technische betrouwbaarheid mee. We bouwen kennis en ervaring op voor de operatie en het onderhoud van waterstofschepen. Dit helpt ons met het onderbouwen van een businesscases. En is voor partijen een onderbouwing om in waterstoftechnologie te investeren. 

Wet- en regelgeving

De huidige wet- en regelgeving is nog niet afgestemd op de toepassing van waterstof in vaartuigen. Mogelijk moet wet- en regelgeving rondom de goedkeuring van brandstoffen en vaartuigen worden aangepast. We maken een overzicht op het gebied van huidige eisen van de wet- en regelgeving, normen etc. Hiervoor gaan wij in gesprek met de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (IL&T). Wij willen hiermee mogelijke hiaten, knelpunten of barrières blootleggen.

Klik op onderstaande iconen om meer te lezen over de betreffende stap in de waterstofketen.