Partners

Port of Den Helder heeft in samenwerking met TotalEnergies, Engie en DAMEN het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een groen waterstof project in de haven van Den Helder: Zephyros.

Port of Den Helder is steeds op zoek naar nieuwe, duurzame initiatieven om de impact van de haven op haar omgeving te verkleinen. Zephyros past binnen de ecoport-certificering en de gestelde ambities voor de verduurzaming van de haven.

Circle,Of,People,Interconnected,By,Curves,Lines.,Cooperation,,Teamwork,,Training.
damen (1)

DAMEN Shipyards

Damen staat bekend om zijn innovatieve technologie. De schepen zitten bomvol innovaties op het gebied van onder meer brandstofefficiëntie en stabiliteit. Damen heeft de juiste kennis en expertise in huis voor de ontwikkeling van het elektrisch aangedreven vaartuig met waterstof range extender.

portofdenhelder-logo

Port of Den Helder

In het project zal Port of Den Helder als potentiele eindgebruiker het vaartuig demonstreren. Port of Den Helder stelt grond in de Kooyhaven beschikbaar voor het waterstoftankstation, de elektrolyser en het zonnepark.

statkraft-logo

Statkraft

De Noorse energieproducent Statkraft gaat de ontwikkeling van een elektrolyser in de Port of Den Helder onderzoeken voor Zephyros. Statkrafts eerste elektrolyser in Nederland komt aan de Oostoever en zet opgewekte hernieuwbare stroom om in groene waterstof, waarmee het in eerste instantie groene waterstof beschikbaar maakt voor de lokale afnemers.

TotalEnergies_Logo_RGB_1

TotalEnergies

TotalEnergies heeft ruime ervaring in de exploitatie van tankinfrastructuur voor schone brandstoffen. Ook is er ervaring met waterstoftankstations opgebouwd. In Zephyros draagt TotalEnergies bij aan ontwerp, realisatie en exploitatie van het waterstoftankstation inclusief vulpunten waar de vaar- en voertuigen kunnen tanken.

09. Logo Programma Green Shipping Waddenzee (2)

Programma Green Shipping Waddenzee

Het programma Green Shipping Waddenzee (PGSW) heeft als doel om de innovaties op het gebied van CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart voor de Waddenvloot te versnellen en de daarbij behorende havenfaciliteiten- en infrastructuur te ontwikkelen. Dit alles om de ambitie van 60% CO2 uitstootreductie in 2030 voor het Waddengebied te ondersteunen. PGSW is tot stand gekomen met steun van het Waddenfonds, Investeringskader Waddengebied en de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. De waterstofproeftuin in Den Helder wordt daarnaast gesteund door de Regio Deal: maritiem cluster kop van Noord-Holland.

logo_NewEnergyCoalition_ZW (1)

New Energy Coalition

Vervult in Zephyros een aanjagersrol. Hiermee leveren zij een bijdrage aan de activatie van het internationale waterstof-netwerk en de ontwikkeling van waterstof mobiliteit in (Noord-)Nederland. De rol van NEC is de verspreiding van de projectresultaten en het verbinden van stakeholders aan het project.

TUD (3)

TU Delft – Faculteit 3mE

Verricht onder meer fundamenteel onderzoek op o.a. het terrein van de martieme techniek. In Zephyros onderzoekt en analyseert TU Delft data tijdens de demonstratie van het serviceschip. Deze data worden vertaald in nieuwe ontwerpcriteria voor vaartuigen met elektrische voortstuwing en gebruik van fuel cells.

bureau-veritas-70175

Bureau Veritas

Levert advies en technische ondersteuning omtrent de veiligheid in de scheepvaart en bescherming van het milieu. In dit project brengt zij de wet- en regelgeving omtrent waterstof in de martieme sector in kaart. Tevens levert zij technisch advies aan Damen voor de ontwikkeling van het waterstofschip.

5-ServiceSchip

Potentiele eindgebruikers

Naast Port of Den Helder zijn er andere potentiele eindgebruikers die deelnemen aan de proeftuin om het vaartuig te demonstreren en valideren. Zij zetten het vaartuig ieder voor andere doeleinden in waardoor het vaartuig op meerder gebieden gevalideerd wordt. Toezeggingen zijn al gedaan door NIOZ en Seazip.

logo Habbeké

Habbeké Shipyard

Habbeké Shipyard bouwt uitsluitend in aluminium en geniet een uitstekende reputatie op het gebied van innovatie, kwaliteit en service. In ZepHYros doet zij mee met de H2 C boot, een experimenteel vaartuig met een elektrisch aangedreven waterstof range extender.

inholland

Potentiele eindgebruikers

Hogeschool InHolland biedt onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Het onderwijs is onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief. Binnen ZepHYros verzamelt en analyseert Hogeschool InHolland praktijkgegevens van de elektrolyser.

Doelen en resultaten

Op dit moment is er nog geen (groene) waterstof-infrastructuur in de Waddenzeehavens. Zephyros stimuleert de ontwikkeling van een waterstofinfrastructuur en het gebruik van groene waterstof in de maritieme sector. Om …

Lees verder