Overige toepassingen

In Nederland rijden al enkele auto’s en vrachtwagens op waterstof. Het aandeel daarvan in Noord-Holland-Noord is nog klein. Door het netwerk aan waterstoftankstations te verfijnen, nemen wij drempels weg voor het tanken van waterstof. 

Personenvervoer

Voor personenvervoer zijn er twee fabrikanten die een model op waterstof ‘af-fabriek’ leveren. De verwachting is dat andere fabrikanten snel volgen. Branches waarvoor het interessant is om in waterstof auto’s te investeren, zijn bijvoorbeeld doelgroepenvervoer, taxibedrijven en accountmanagers.

Vrachtwagens

Op dit moment rijden enkele tientallen vrachtwagens op waterstof. Er zijn drie fabrikanten die een model ‘af-fabriek’ leveren. Vrachtwagens op waterstof hebben een grotere actieradius dan elektrische vrachtwagens. Geschikte branches voor waterstof zijn bijvoorbeeld huisvuilinzameling, distributiebedrijven en grondverzet.

Waterstofbussen

In het openbaar vervoer in Nederland rijden steeds meer bussen in het openbaar vervoer op waterstof. In de provincies Groningen, Drenthe en Zuid-Holland rijden zo’n 50 waterstofbussen. Afgesproken is dat na 2025 elke nieuwe in te zetten bus in het openbaar vervoer geen uitstoot meer heeft. Vanaf 2030 moeten alle bussen emissievrij rijden.

Lagere kostprijs

Zephyros wil voor zekerheid in de groene waterstofketen zorgen. Dit door het aantrekken van aanvullende afnemers van groene waterstof, zoals taxibedrijven en gemeenten. Meer afnemers zorgen voor een lagere kostprijs van groene waterstof. Zo wordt de prijs voor groene waterstof aan het tankstation lager. Voor het Waddengebied levert het aantrekken van meer afnemers van groene waterstof een directe reductie van schadelijke emissies op.

We delen de kennis die wij opdoen in het project. Hiermee komen wij in contact met geïnteresseerde partijen. Verder worden bestaande netwerken, kennissessies en presentaties gebruikt om informatie over het project te delen. Wij enthousiasmeren lokale bedrijven en instellingen. 

Ook op waterstof rijden?

Interesse in rijden met uw bedrijfswagen(park) op waterstof in de regio Noord-Holland (Noord)? Neem dan gerust contact met ons op.

Met de Waddengemeentes Hollands Kroon en Den Helder kijken wij al naar de toepassing van groene waterstof binnen hun gemeentelijke activiteiten.

Demonstratieschepen

In ZepHYros demonstreren en valideren wij twee verschillende vaartuigen. Hiermee vergelijken wij beide typen schepen en voortstuwingstechnieken met elkaar. Met beide schepen bieden we diverse gebruikersgroepen in en rondom de …

Lees verder