Elektrolyser

De elektrolyser zet de opgewekte groene stroom tegen zo laag mogelijke kosten om in groene waterstof. De elektrolyser draagt bij aan de oplossing voor congestie op het elektriciteitsnetwerk. Dit is nieuw in Nederland.


De elektrolyser kan per dag ca. 400 kg groene waterstof produceren. Dit is op jaarbasis vergelijkbaar met een reductie van ongeveer 2.730 ton CO2. In 2023 wordt de elektrolyser in gebruik genomen. Het komt vlak naast het waterstoftankstation te staan. Met een buisverbinding wordt de groene waterstof naar het tankstation getransporteerd.

Draagvlak

Om de vraag naar groene waterstof als maritieme brandstof te stimuleren, proberen wij de prijs ervan zo laag mogelijk te houden. Een lage prijs zorgt voor meer draagvlak voor een groene, maritieme waterstofinfrastructuur. Dit moet weer tot een toenemende vraag naar waterstof en waterstofvaartuigen leiden. 

Congestiemanegment

Met netbeheerder Liander  werken wij op meerdere terreinen samen. Op het gebied van congestiemanagement en het gebruik van de elektrolyser. We werken ook samen voor het transport van de groene waterstof van de elektrolyser naar het waterstoftankstation.

Congestie en netbalans

De opwekking van duurzame energie (zon en wind) is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dat blijft de komende jaren ook zo. Maar de wind waait niet altijd en de zon schijnt niet altijd. Duurzaam opgewekte energie heeft dus een variabel karakter. Hierdoor neemt de kans op onbalans (verschil tussen vraag en aanbod van stroom) in het elektriciteitsnetwerk toe. Congestiemanagement is een methode om dit te voorkomen. De elektrolyser kan door snel op- of afschalen bijdragen aan de balans in het elektriciteitsnetwerk. Stroom dat niet gebruikt wordt, wordt omgezet in waterstof. Waterstof kan opgeslagen worden om op een later moment in te zetten.

Samen met netwerkbedrijf Alliander onderzoeken wij in hoeverre de elektrolyser een rol kan spelen in het beperken van congestie. Dat noemen wij congestiemanagement. Door het beperken van congestie wordt verdere ontwikkeling van duurzame energie mogelijk gemaakt.

EQUANS is verantwoordelijk voor de investering in de elektrolyser. Zij ontvangt hiervoor een bijdrage van het Waddenfonds. Door de bijdrage wordt de groene waterstof tegen een lagere prijs geproduceerd.

Tijdens de pilotfase van de elektrolyser (3 jaar) verzamelt en analyseert Hogeschool InHolland praktijkgegevens. Dit levert waardevolle informatie op over de levensduur van de elektrolyser. Ook weten wij wat de invloed op de levensduur is door de flexibele inzet.

Tevens wordt de elektrolyser periodiek ingezet onder nagebootste omstandigheden. Zo onderzoeken wij de effectiviteit op het gebied van congestiemanagement en flexibiliteitsdiensten.

Klik op onderstaande iconen om meer te lezen over de betreffende stap in de waterstofketen.